SPOLEČNÉ PŘEDPLATNÉ ŠESTI NEZÁVISLÝCH BRNĚNSKÝCH DIVADEL 2018

Šest nezávislých brněnských divadel dalo hlavy a repertoáry dohromady a připravilo pro divadelní fanoušky ojedinělou nabídku společného předplatného na rok 2018. Šest představení šesti divadel, která jsou v ledasčem odlišná, ale přitom táhnou za stejný provaz Jako jeden.

BURANTEATR

Divadlo BuranTeatr působí v Brně od roku 2005 a v roce 2011 se v Cenách Alfréda Radoka umístilo na 3. místě v kategorii Divadlo roku. Vyniká především autorskými inscenacemi plnými nekorektního humoru a originálními inscenacemi v žánru pohybového divadla. Pravidelně pořádáme také workshopy, celoroční kurzy, přednášky, rezidenční pobyty, koncerty, výstavy a dnes již legendární Buranské párty. Tak nebuď buran a choď do divadla!

Alzběta Neničková
+420 608 400 857
betka.nenickova@gmail.com
www.buranteatr.cz

DIVADLO DRUHÝ PÁD

Divadlo Druhý Pád je punkové, undergroundové divadlo. Dramaturgie vychází z pera Jakuba Šamra Kadlece. Postavy v našich představeních se jmenují stejně jako herci, kteří je představují, a osudy těchto postav často reflektují současné životní zážitky, problémy i slasti našich herců. Divadlo Druhý Pád – bez kostýmů, bez iluzí, čistej punk. Součástí podzemního prostoru divadla je rovněž hudebně-divadelní klub ArtBar.

Michaela Jelínková
+420 776 032 789
produkce@druhypad.cz
www.druhypad.cz

DIVADLO KJOGÉN

Divadlo Kjógen se věnuje převážně studiu, realizaci a uvádění japonských frašek kjógen v českém jazyce. Jedná se o dlouholetý a ve světě unikátní projekt vzájemné kulturní spolupráce mezi českými a japonskými divadelníky. Kjógen reprezentuje komickou divadelní formu, která se vyvinula z čínských her sarugaku a která se hloubkou zpracování hereckých postupů a estetickou úrovní výrazových prostředků blíží evropské opeře či vážné hudbě.

Karel Šmerek
+420 608 832 840
karel.smerek@gmail.com
www.kjogen.cz

ENSEMBLE OPERA DIVERSA

Ensemble Opera Diversa je brněnský soubor profesionálních hudebníků a zpěváků, který se soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Soubor uvedl již pět původních celovečerních oper, dvě desítky minioper, množství premiér orchestrálních skladeb i skladby klasického repertoáru Ensemble Opera Diversa tvoří komorní orchestr, sólisté, zpěváci, herci a komorní sbor Ensemble Versus.

Magdalena Dostálová
+420 776 096 735
magdalenadostalova@gmail.com
www.operadiversa.cz

DIVADLO LÍŠEŇ

Divadlo Líšeň vzniklo v roce 1998 v Brně-Líšni. Experimentuje s různými divadelními formami, využívá loutky a masky, pracuje s pohybovou a zvukovou stylizací. Významnou část tvorby zaujímají inscenace s lidsko­právní a politickou tematikou. Neopomenutelná je také dlouhodobá spolupráce s romskými tanečníky a hudebníky. Líšeň hraje pro děti i dospělé a je zakládajícím členem spolku Líšeň sobě pořádajícího stejnojmenný festival a Líšeňské ostatky.

Irena Moštková
+420 728 818 034
irena@divadlolisen.cz
www.divadlolisen.cz

DIVADLO FESTE

Divadlo Feste je angažovaná kulturní platforma s těžištěm v divadelním umění, působící v Brně osmým rokem. Způsob práce, divadelní žánry a dramaturgická rozhodnutí odvíjí od společensko-politických problémů, které se snaží komentovat, nahlížet nebo představovat veřejnosti. Zaměřuje se na tabuizovaná, sociální a politická témata, často pracuje s historickými momenty a postavami. Pracuje také s neherci, kteří jsou v obtížných životních situacích.

Kristýna Břečková
+420 777 933 931
breckova@divadlofeste.cz
www.divadlofeste.cz
  • Opravňuje držitele k návštěvě jednoho představení z produkce každého uvedeného souboru.
  • Neopravňuje držitele ke vstupu na premiérová představení.
  • Neopravňuje držitele ke vstupu na představení hostujících souborů.
  • Permanentka je přenosná.
  • Permanentka je platná na kalendářní rok 2018.
  • Abonmá lze zakoupit v prostorách uvedených divadel nebo při jejich představení, na pobočce Student Agency v Domě pánů z Lipé a v kavárně Black Box Cafe.
  • Pro rezervaci vstupenek se obraťte na kontaktní osoby jednotlivých divadel.
  • V případě jakýchkoli problémů, připomínek a dotazů nás kontaktujte na telefonním čísle +420 608 400 857.